Beviset for den lineære funktion og bestemmelsen af hældningskoefficienten a

Den lineære funktion – Bestemmelsen af hældningskoefficienten a

Den lineære funktion er givet ved forskriften

hvor konstanten a angiver funktionens hældningskoefficient og konstanten b angiver skæringen med y-aksen. Hældningskoefficienten er givet ved udtrykket

lineaere-funktion2

Men hvor ved vi at man kan bestemme en funktions hældningskoefficient ved at benytte ovenstående udtryk? Hvordan kan vi være sikre på at det gælder? Dette vil vi nu undersøge ved at bevise ovenstående udtryk.

 

Mangler du hjælp til matematik? Prøv Danmarks førende matematiktræner gratis!Opret bruger nu

 

Beviset for den lineære funktion og bestemmelsen af hældningskoefficienten a

Vi starter med at betragte den lineære funktion f som er afbilledet på figuren forneden. Dernæst betragter vi to punkter på der ligger på grafen. Disse to punkter kalder vi for (x1, y1) og (x2, y2).

lineaere-funktion3

Vi indsætter nu de to punkter i forskriften for vores lineære funktion

Ved at indsætte de to punkter, så får vi to de udtryk

lineaere-funktion4

Vi kan nu se, at vi har to ligninger med to ubekendte, nemlig de to konstanter a og b. Det næste skridt er at trække de to ligninger fra hinanden.

Vi opskriver derfor

lineaere-funktion5

Vi ophæver nu parenteserne

lineaere-funktion6

Vi kan hurtigt se at de to b’er går ud med hinanden og dermed har vi

 

Skal du være klar til din eksamen eller terminsprøve i matematik? Prøv gratis og vær igang indenfor 30 sekunder!Opret med Facebook

 

Vi kan nu se at konstanten a både er ganget på  x1 og x2, så vi kan derfor sætte a udenfor en parentes.

Ved at sætte a udenfor en parentes fås

Vi er nu nået dertil, at vi kan få a til at stå alene og dermed være færdig med beviset. Vi isolerer a ved at dele med x2 – x1 på begge sider af lighedstegnet.

Ved at gøre dette fås

lineaere-funktion9

Vi har nu fundet det ønskede udtryk er dermed færdige med beviset.

Hvis du vil have mere inspiration til endnu flere af vores artikler, så kan du herunder læse endnu mere. God fornøjelse!

Vil du være god til polynomier? Lær alt hvad du skal kunne om polynomier og andengradspolynomier på under 5 minutter!

Bliv god til matematik

Gode råd til matematik eksamen – Få alle guldkornene her!

Share: