fbpx

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser


Produktinformation

På Beståmatematik.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Beståmatematik.dk via info@bestaamatematik.dk

Priser

Alle priserne er gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Beståmatematik.dk IVS accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på Beståmatematik.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Beståmatematik.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Beståmatematik.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Beståmatematik.dk er først indgået, når Beståmatematik.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Beståmatematik.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Beståmatematik.dk senest dagen efter varemodtagelsen. I følge lovgivningen har kunden hos Beståmatematik.dk dvs. kortholder to års reklamationsret. Dette indbebærer også, hvis der er fejl i opgaverne eller hvis serveren fx. går ned.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Beståmatematik.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Beståmatematik.dk kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Beståmatematik.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Beståmatematik.dk IVS egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Beståmatematik.dk kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Hjemmesiden www.beståmatematik.dk drives af selskabet:

Beståmatematik.dk IVS
CVR: 35 86 79 10
Høgholtvej 26 1 tv
DK-2720 Vanløse
Telefon: 70 60 50 08

Forbehold for ændringer:

Beståmatematik.dk IVS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at Beståmatematik.dk IVS må trække det aftalte beløb på 49 kr. pr. måned i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på Beståmatematik.dk, fornyer vi dit abonnement automatisk, indtil du melder dig fra via menupunktet “Mit forløb” under “Min bruger”. Du kan også opsige dit medlemskab ved at kontakte kundeservice.

Abonnementsfordele

Dit abonnement inkluderer adgang til alle opgaver samt alle eksamener på det valgte niveau hvert år. Dit abonnement giver dig ydermere ubegrænset adgang til vores lektieforum.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid stoppe eller slette dit løbende abonnement. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra abonnementet, før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke det medlemskab, der allerede er aktiveret på din profil. Bemærk dog, at af tekniske årsager kan dit abonnement ikke deaktiveres de første 4 timer, efter det er igangsat. Du opsiger dit abonnement under “min konto” nederst på siden. Der kan du trykke på “Stop abonnement”. Dit abonnement stopper herefter og du har stadigvæk adgang til matematiktræneren indtil fornyelse af dit abonnement skulle ske. Du vil herefter modtage en email som dokumentation på, at dit abonnement er opsagt. Bemærk – modtager du ikke denne, så er dit abonnement ikke opsagt. Husk at tjekke dit spamfilter. Har du problemer med opsigelse af dit abonnement, så skriv gerne en email, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse. Kortholder skal være fyldt 18 år eller have tilladelse til indmeldelse fra en forælder eller værge.

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet ca. 1 time før, dit medlemskab udløber. Det sker for at kunne garantere, at du ikke løber tør for medlemskab. Vi lægger naturligvis det overskydende medlemskab oveni fornyelsesperioden. Kvitteringen for dine betalinger er tilgængelige via menupunktet “Min konto”. Fornyelser posteres som “Beståmatematik.dk IVS” på dine kontoudtog.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling for fornyelsen ikke kunne gennemføres, og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Ønsker du, at betalingen skal trækkes fra et nyt betalingskort, kan du ændre dit betalingskort via menupunktet “Min konto”. Beståmatematik vil automatisk modtage en skrivelse pr. mail såfremt der bliver foretaget en ændring eller opdatering af kundens aftale.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug inden for 14 dage efter oprettelsen af abonnementet. Du har taget dit abonnement i brug, når du har gjort brug af dine abonnementsfordele (pkt. 2).

Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere os om, at du har fortrudt dit køb.

Sikkerhed

Dine betalinger er sikre hos Beståmatematik.dk. Vi anvender betalingssystemet Quickpay, som er førende på markedet indenfor betalinger på nettet. Quickpay er sikkerhedsgodkendt af PBS og som løbende gennemgår IT-revison af et sikkerhedsfirma.

Vi anvender SSL-kryptering af de data, der sendes over internettet, og dermed er kreditkortbetaling hos os lige så sikkert som i enhver anden fysisk forretning.

Kvittering

Du kan til enhver tid se og redigerer dine registreringsoplysninger under din brugerprofil. Første gang du opretter en betaling på Beståmatematik.dk får du en kvittering på skærmen, som vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive. Når denne kvittering kommer til syne, er du sikker på, at vi har registreret dit abonnement samt betalingsoplysninger.

Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet. Du kan altid tilgå fremtidige kvitteringer under “Min konto”.